دسترسی به سامانه های آموزش و پرورش ، میسر شد.

به گزارش راه اترک، دسترسی به برخی از سامانه های آموزش و پرورش که برای مدتی قطع شده بود، از دقایقی قبل، میسر شد.

سامانه انتقالی از مهمترین سامانه هایی بود که این روزها مورد بازبینی فرهنگیان قرار می گیرد و به همین خاطر از بار ترافیکی زیادتری برخوردار می شود.

انتهای پیام/رضا جامی