نیمه شب گذشته، یارانه معیشتی دو ماهه به حساب مردم واریز شد.

 به گزارش راه اترک، ساعتی بعد از اتمام گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم، یارانه معیشتی اعلام شده به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

دهکهای کم درآمد به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و بقیه مردم، ۳۰۰ هزار تومان.

این مبالغ فعلا قابل برداشت نیستند.