ruzaneh

تنها پل طبیعی دریایی ایران، فرو ریخت.

به گزارش راه اترک، کشور ما ایران را سراسر زیبایی و شگفتی فرا گرفته است و در این بین خلیج همیشه فارس ما، نگین زیبایی ها و شگفتی هاست.

جزیره هرمز از نقاط زیبای گردشگری جنوب کشور با جاذبه هایی همچون قلعه پرتغالی ها، قلعه بانو، صخره ملوان(جاشو)، غار نمکی، ساحل سرخ، ساحل نقره ای ، ساحل لاک پشتها، پل دریایی و ... یکی از مقاصد پر مخاطب از سوی گردشگران و توریستهای کشور و حتی توریست های خارجی شده است.

در این بین ، پل طبیعی ساحلی معروف به روزنه دریا از نقاطی بود که مورد توجه زیاد گردشگران شده بود.

ruzaneh

اما این پل زیبای طبیعی که حاصل جزر و مد های مختلف آب بود، چند روز پیش فرو ریخت.

 

برخی از مسئولین محلی علت این ریزش روزنه دریا را ، موجهای زیاد، بالا آمدن آب سطح دریا بر شمرده اند.

انتهای پیام/رضا جامی