namaz

جمعی از اهالی رسانه ی شرق گلستان از نماز خواندن مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان، حمایت کردند.

به گزارش راه اترک، نماز از مهمترین دستورات دینی است و خواندن آن در اول وقت ، مورد تاکید و سفارش قرار گرفته شده است.

اینکه شما مسئول باشید یا یک فرد عادی، فرقی در خواندن نماز اول وقت ، ندارد.

اینکه در همان جایی که نشستی و در جلوی دوربین این کار را به عنوان مسئول انجام دهی، شاید مورد خدشه ریایی باشد اما وقتی از حضار اجازه بگیری و برای اقامه نماز از جلسه خارج شوی، خود نوعی اخلاق اسلامی است.

در جلسه ای که ظاهرا در هفته جاری در جهاد کشاورزی استان با برخی از اصحاب رسانه برگزار شده، مدیر جهاد کشاورزی استان به هنگام نماز، از حضار تشکر می کند و برای اقامه نماز جلسه را ترک می کند.

این که برنامه ریز این جلسه ، ساعت برگزاری نشست با اصحاب رسانه را در ساعت مناسب نگذاشته، مورد انتقاد برخی از اصحاب رسانه واقع شده و این انتقاد بسیار به جاست.

اما این که سر وقت نماز خواندن مدیر آنهم در محل نمازخانه اداره ، مورد انتقاد برخی از اصحاب رسانه قرار گرفته و آن را از نشانه های بی آبرو کردن دین  و اسلام معرفی کرده اند، به هیچ عنوان مورد تایید اصحاب رسانه نیست و این نوع نگاه به نماز خواندن توسط برخی از اهالی رسانه، نوعی نگاه زرد محسوب می شود.

ما جمعی از اصحاب رسانه شرق گلستان، انتقاد این افراد را از نماز خواندن مدیرکل جهاد کشاورزی، بی مورد دانسته و نوع ادبیات به کار رفته این افراد را نیز مناسب نمی دانیم.

البته از روابط عمومی اداره کل جهاد کشاورزی نیز می خواهیم در چنین نشستهایی با اصحاب رسانه، ساعت برگزاری را مناسب انتخاب کنند.

انتهای پیام/جمعی از اصحاب رسانه شرق گلستان