kolza1400

مدیر جهاد کشاورزی کلاله از آغاز به کار 6 مرکز خرید دانه ی روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش راه اترک، رحیم دانشور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلاله در گفتگو با راه اترک از آغاز به کار 6 مرکز خرید دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد.

برداشت کلزا در استان گلستان آغاز شده است.

استان گلستان از مراکز عمده کشت کلزا در کشور محسوب می شود و در این بین شهرستان کلاله از بهترین نقاط کشت این محصول استراتژیک می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی کلاله در خصوص سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان هم گفت: در این شهرستان 8504 هکتار زمین به زیر کشت کلزا رفته اند که انتظار است از این سطح زیر کشت، بیش از 16 هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.

شهرستان کلاله در استان گلستان واقع شده است.

انتهای پیام/رضا جامی