رادیوفردای آمریکا از علنی کردن خیانت رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین پرده برداشت.

13aban

13 ابان امسال بسیار ویژه است.

nezarat

نظارت بی خاصیت بر بازار موجب شد، در یک شب ، قیمت مرغ 3هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد.

boycot

رادیوفردای آمریکا مدعی است، نتایج مطالعات انجام شده توسط رژیم صهیونیستی نشان دهنده «مخالفت گسترده» اعراب در شبکه‌های اجتماعی با عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.

cronatrump

کرونای ترامپی، تنها 24 ساعت دوام دارد و سریع هم خوب می شود.