mirhasani

یکی از علمای بزرگ اهل سنت استان گلستان در بیمارستان بستری شد.

takzibieh

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، خودکشی دانش آموز دیری به خاطر نداشتن گوشی تلفن همراه را با ارائه مستندات، تکذیب کرد.

ebtekar

پیام زنان مسلمان به خانم ابتکار: خانم ابتکار، ازدواج به معنای خرید و فروش نیست، توهین نکنید.

tablet

خبر مرگ دانش آموز به خاطر نداشتن گوشی تلفن همراه برای مرور درسها در شرایط کرونا، خبری بسیار قابل تامل است.

 

جلسه روسای آموزش و پرورش شرق گلستان در کلاله برگزار می شود.