4shanbsury

چهارشنبه سوری به معنی جشن چهارشنبه آخر سال است.

به گزارش اترک، چند سالی است که چهارشنبه سوری دیگر رنگ و بوی جشن ندارد.

در معنی چهارشنبه سوری می توان در فرهنگ ایرانی به این دو واژه رسید:چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته است و سور که به معنای جشن،خوشگذرانی و تفریح معنی دارد.

چهارشنبه سوری نیز به معنی جشن چهارنشبه آخر سال است.

جشن باید روزی باشد که همه در آن در کنار هم شاد شوند نه چند نفر شاد شده و عده ای آزار و اذیت ببینند.

در آیین و فرهنگ ایرانی چه قبل از اسلام و چه فرهنگ اسلامی، تاکید فراوان به عدم رنجش دیگران شده است.

در فرهنگ اسلامی بهترین فرد کسی است که دیگران از دست و زبان او درآمان باشند.

چند سالی است که دشمن با وارد کردن ارزان قیمت مواد محترقه در بین جوانان ،هر ساله تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان میهن عزیزمان بر اثر انفجارات این مواد از بین می روند.

داغدار کردن هم وطنان به هیچ وجه مساوی شاد بودن در آخرین روزهای آخر سال نیست!

بیاییم چهارشنبه سوری واقعی داشته باشیم.