pombenzin1

در چه هنگام، مشکل خودروی ما به پمپ بنزین آن بر می گردد.

boz111

حیوانی خارق العاده در شهر فلاورجان به دنیا آمده که هنوز زنده است.

IMG09180187
طبق تحقیقات اخیر سس گوجه فرنگی هاینز حاوی مقدار کمی از گوجه فرنگی است که حتی نمی توان آن را به عنوان سس گوجه فرنگی در برنامه غذایی خود گنجاند.

232323323

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو، گفت: سفره های یکبار مصرف فاقد کیفیت به دلیل وجود سرب و فلزات سنگین، سلامت مردم را تهدید می کنند.

کویر مرکزی ایران، وسیعترین کویر ایران است که از دامنه های جنوبی البرز تا مرکز ایران گسترش دارد .