gojekaran1

گوجه های کشاورزان کلاله ای خریدار ندارد!

به گزارش اترک، این روزها وضعیت کشاورزان استان گلستان برای فروش محصولات کشاورزی مساعد نیست و مشکلات و دغدغه های زیادی در این خصوص دارند .

بعد از مشکل سیب زمینی کاران گلستانی که صدای کشاورزان سیب زمین کاران این استان را درآورده بود، اینک باز صدای کشاورزان گوجه کار است که معلوم نیست کی به فریاد آنها رسیدگی شود.

اینها صحبتهای جمعی از گوجه کاران کلاله ای بود که در تماس با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اترک در میان گذاشته اند.

این جمع از کشاورزان گوجه هایی خود را بر روی بوته نظاره می کنند و آه می کشند چون محصولاتشان در روی بوته به سمت فاسد شدن پیش می رود و کارخانه دارهای منطقه و استان هم گویی رغبتی برای خرید گوجه کشاورزان ندارند .

کشاورزان امیدشان بعد از خدا به مسئولین دولت تدبیر و امید است تا بلکه راهگشایی شود برای خرید مناسب گوجه کشاورزان قبل از بین رفتن گوجه های آنها.

اترک، gojekaran2

 

gojekaran3

 

gojekaran4