چاپ
دسته: بانوان
بازدید: 152

ghorme

اگر قورمه سبزی شما به خاطر لیمو یا ... تلخ شد ، چه کار باید انجام دهید؟

به گزارش راه اترک، گرفتن تلخی قورمه سبزی بدون هیچ نگرانی، تنها با انجام چند روش ساده قابل انجام است. زیاد بودن شنبیله، لیمو عمانی یا زیاد سرخ کردن سبزی قورمه سبزی می‌تواند از علت‌های تلخ شدن خورشت شما باشد.