sahamedalat

مردم از واریز پول فروش سهام عدالت به صورت قطره چکانی و تغییر سبد سهامشان از کشوری به استانی بدون اجازه آنها، گلایه مند هستند.

goje

دلالان قمت هر کیلو گوجه را از کشاورزان زیر 500 تومان می خرند.

kolah1

هدیه شرکت همراه اول با اعمال شاقه، طبق کدام موافقت نامه دوطرفه انجام شده است.

Karton

اداره بهزیستی کلاله در خصوص موضوع دختر یخچال خواب این  شهر گفت: جمع آوری معتادین متجاهر بر عهده دستگاه انتظامی می باشد.

ruzmozd

کارگران روزمزد در صورتی که در خانه بمانند، خرج زندگی آنها را چه کسی می دهد؟