Golestanema12

فرهنگ پویا و اقتصاد جز در سایه وحدت و برادری حاصل نمی شود.

IMG12222655

پروژه خط آهن ایران - ترکمنستان -قزاقستان فردا در خاک ترکمنستان افتتاح می شود.

67

وزیر آموزش و پرورش :دو سوم مدارس کل کشور از استحکام مناسب برخوردارند.

1417529734 img 0151

حقوق هسته ای ایران به رسمیت شناخته شده است.

1417525343 jahad

حجتی از باغ پشته ای و سیستم آبیاری قطره ای 30 هکتاری روستای هاشم آباد گرگان و پروژه سیلاب شهر نوکنده و شرکت تعاونی دامداران شهرستان بندرگز دیدن کرد.