700787

باران رحمت همزمان با حضور رئیس جمهور در استان ، حاکی از سفری پربرکت برای گلستان است .

1417497333 1391428771 0469

محمد شریعتمداری : تصمیم گیرنده نهایی در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری گلستان است .

rohani2

تا پایان دولت من زهکشی در استان ادامه خواهد داشت .

09

ببعد از ظهر امروز دکتر روحانی به مصلی گرگان می رود .

 ROHANI-GORGAN 4

حضور مردم همچون همیشه پرشور بود .