2313

آتش زدن کاه و کلش مزارع جرم محسوب می شود .

rahmanu

علی رغم دو روز درد شدید بیمار گلستانی که در بیمارستان مهر بهشهر بستری است، پزشک متخصص به بالینش نمی رود.

fozuni2

حاج رحیم فزونی، از پیرمداحان قدیمی کلاله به رحمت خدا رفت.

shora

رئیس اداره راه و شهرسازی آزادشهر و رامیان نیز روز شوراها را تبریک گفت.

shahid1

هنوز مسئول و متولی برای ترمیم بنرهای شهدا در بلوار ورودی شهر کلاله، پیدا نشده است.