کد خبر

bimsah1

بیمارستان تخصصی صحرایی با عنوان "بیمارستان رضوی" در منطقه مرزی گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش راه اترک به نقل از گلستان ما، بیمارستان تخصصی صحرایی با عنوان "بیمارستان رضوی" به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه نینوا گلستان و دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، جهت ارائه خدمات درمانی و پزشکی در رشته های گوناگون به مردم مناطق مرزی محروم دایر شد

این بیمارستان شامل  بخش های اطفال ، زنان ، پوست ، چشم ، مغز ، اعصاب ، جراحی ، ریه ، کلیه و گوارش و غیره است.

0_IMG_5982.JPG

0_IMG_5986.JPG

0_IMG_5988.JPG

0_IMG_5989.JPG

0_IMG_5990.JPG

0_IMG_5994.JPG

0_IMG_5997.JPG

0_IMG_5998.JPG

0_IMG_5999.JPG

0_IMG_6000.JPG

0_IMG_6001.JPG

0_IMG_6002.JPG

0_IMG_6004.JPG

0_IMG_6005.JPG

0_IMG_6006.JPG

0_IMG_6007.JPG

0_IMG_6012.JPG

0_IMG_6013.JPG

0_IMG_6017.JPG

0_IMG_6019.JPG

0_IMG_6021.JPG

0_IMG_6022.JPG

0_IMG_6023.JPG

0_IMG_6024.JPG

0_IMG_6028.JPG

0_IMG_6046.JPG

0_IMG_6053.JPG

0_IMG_6055.JPG

0_IMG_6063.JPG

0_IMG_6068.JPG

0_IMG_6074.JPG

0_IMG_6076.JPG

0_IMG_6080.JPG

0_IMG_6082.JPG

0_IMG_6090.JPG

0_IMG_6097.JPG

0_IMG_6107.JPG

0_IMG_6113.JPG

0_IMG_6115.JPG

0_IMG_6131.JPG

0_IMG_6132.JPG

0_IMG_6135.JPG

0_IMG_6137.JPG

0_IMG_6139.JPG

0_IMG_6141.JPG

0_IMG_6145.JPG

0_IMG_6152.JPG

0_IMG_6161.JPG

0_IMG_6165.JPG

0_IMG_6167.JPG

0_IMG_6172.JPG

0_IMG_6173.JPG

0_IMG_6176.JPG

0_IMG_6179.JPG

0_IMG_6180.JPG

0_IMG_6184.JPG

0_IMG_6188.JPG

0_IMG_6189.JPG

0_IMG_6194.JPG

0_IMG_6196.JPG

0_IMG_6198.JPG

0_IMG_6200.JPG

0_IMG_6202.JPG

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید