bitmal

این ساختمان در مرکز بهداشت کلاله، 10 سال است که نیمه کاره مانده و علف بر روی آن در آمده است.

به گزارش راه اترک، گزارش وجود ساختمانی نیمه کاره در مرکز بهداشت شهرستان کلاله توسط شهرند خبرنگاران راه اترک، ما را بر آن داشت تا خود سری به این پروژه ساخته شده با پول بیت المال بزنیم.

وجود ساختمانی که اگر قرار باشد همین الان آن را با همان مصالح به کار گرفته شده بسازیم به اعتباری نزدیک به یک میلیارد تومان نیاز باشد، مورد تایید خبرنگار ما قرار گرفت.

نکته جالب روئیدن گیاهان خشک شده بر روی این پروژه بود که حکایت از سالها بلااستفاده ماندن آن می داد!

bitmal

و نکته جالب تر از آن این که ساختمانی تقریبا به همان اندازه در روبروی آن در حال ساخت است که کلنگ آن در سال 96 زده شد و طبق گفته فرماندار وقت باید در هفته دولت 98 افتتاح می شد ولی هنوز خبری از افتتاح آن نیست.

bitmal0

خیلی از مطلعین پروژه های مهندسی می گویند: هر پروژه ی ساخته شده حتی پروژه های شخصی لزوما باید شناسنامه ساختمان داشته باشند ولی این پروژه که یک پروژه دولتی هم هست، نه شناسنامه داشت و نه مشخص بود که پیمانکار آن چه کسی است و جستجوهای خبرنگار ما هم در اطراف این ساختمان برای پیدا کردن تابلوی شناسنامه ساختمان بی نتیجه بود و در اطراف این ساختمان هیچ شناسنامه ای پیدا نکردیم.

به راستی چه کسی پاسخگوی رها شدن ساختمان نیمه کاره موجود در مرکز بهداشت کلاله خواهد بود و آیا وزارت بهداشت برای این ساختمان نیمه کاره برنامه ای دارد؟

با گیاهانی که بر روی این ساختمان سالهای سال می روئیدند، چه کار خواهد شد؟

سایت راه اترک منتظر پاسخ مسئولین بهداشت شهرستان و استان می ماند.
انتهای پیام/رضا جامی