parastar

پرستار فداکار گلستانی ، سوژه خبری شد.

به گزارش راه اترک، این روزها فشار کاری بر روی پرستاران و کادر درمان بسیار زیاد است.

سپر اولیه مقابله با کرونا بعد از خانواده، کادر درمان و به خصوص پرستاران هستند.

در بیمارستان حضرت رسول اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم شهرستان کلاله، همه کادر درمان زحمت بسیاری را متحمل می شوند ولی بعضی وقتها کادر دوربین خبری رسانه ها سوژه هایی از این فداکاری را شکار می کنند که نشان دهنده این زحمت طاقت فرسای کلیه کادر درمان است.

تصویر زیر مربوط به یکی از صحنه های شکار شده توسط رسانه ها می باشد.

parastar

در این تصویر ، پرستار کلاله ای ، در حالی که سرم به او وصل است، در حال انجام وظیفه اش می باشد.

با تشکر از کادر درمان و پرستاران و نیروهای خدماتی مستقر در تمامی مراکز درمانی.

انتهای پیام/روح انگیز مرادیانی