garmkhane

شهردار کلاله در خصوص راه اندازی گرم خانه گفت: در صورت همکاری فرمانداری به شکل فوری گرم خانه را راه اندازی خواهیم کرد.

به گزارش راه اترک، وجود گرم خانه زیر نظر شهرداریهاست و برای نگهداری افرادی در جامعه است که از همه جا رانده و مانده اند.

در شرق گلستان طبق گفته مردم منطقه هنوز فضایی در این قالب ایجاد نشده است.

در شهرستان کلاله اما خلیل سعدی، شهردار این شهر گفته؛ به فوریت می توانند این اقدام را انجام دهند.

خلیل سعدی در این خصوص به خبرنگار راه اترک گفت: برای ساخت گرم خانه اعتباری نداریم اما اگر فرمانداری از ساختمانهای 50 دستگاه ، یک دستگاه را به شهرداری اختصاص بدهد، می توانیم از محل ماده 16 و 17 و اقشار آسیب پذیر اقدامات خوبی انجام دهیم .

حال باید دید آیا فرماندار این واحد را در اختیار شهرداری قرار خواهد داد یا نه؟
نیاز شهرستان کلاله به وجود چنین فضایی بسیار ضروری است و جلوی خیابان خوابی و گسترش برخی از آسیبها را خواهد گرفت.

سایت راه اترک منتظر پاسخ فرمانداری کلاله می ماند.

انتهای پیام/رضا جامی